Hayat Vakfı » Etkinlik Takvimi » Sağlıkta Hukuk-I

Sağlıkta Hukuk-I

9 Mayıs 2023    
20:00 – 21:30

Dr Av Cengiz Bayram’la gerçekleştirilecek okumaların bu haftasında ‘Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu’ konuşulacak..

 

Genel Program:

09 Mayıs Salı      Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu
30 Mayıs Salı      Hekimin Hukuki Sorumluluğu
13 Haziran Salı   Hekimin İdari-Cezai Sorumluluğu
20 Haziran Salı   Komplikasyon, Malpraktis ve Malpraktis Sigortası