Hayat Vakfı » Projeler

Sağlık Hizmetleri Kullanıcısı Olarak Otizmli Erişkinler: Ne Kadar Farkındayız?

Tıp ve Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Psikolojik Esneklik Projesi

Kadın Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi

Küresel Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik

Pandemi Sürecinde Sağlık Uygulamaları

Gençlerin İyilik Halinin Fark Edilmesi ve Güçlendirilmesi

Geleceğin Sağlıkçıları Afetlere Hazır 

Nesillerin Hayat Buluşması-2

Gençlik ve Sağlık Çalıştayı

Nesillerin Hayat Buluşması-1