Hayat Vakfı » Projeler » Gençlerin İyilik Halinin Fark Edilmesi ve Güçlendirilmesi

Gençlerin İyilik Halinin Fark Edilmesi ve Güçlendirilmesi

Gençlerin İyilik Halinin Fark Edilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi

Proje kapsamında gençlik çalışanlarını motive etme, uygun ortamlar oluşturma, izleme ölçme değerlendirme ve organizasyon, ekip yönetme ve pedagojik beceriler (eğitim tarzları, rehberlik ve yönlendirme gibi) çalışmaları konularında yeteneklerinin artırılması amacıyla eğitim programı düzenlenecektir. Eğitim programı gençlik psikolojisini anlamaya dönük olacaktır. Gençleri olumsuzluğa sürükleyen olası ruhsal durumlar ve bozuklukları tanıma, korunma ve bunlara karşı yapılacakların belirlemesi için bir eğitim programı hazırlanacaktır. 

Türkiye’deki 18-30 yaş arası gençlerin COVID-19 salgınıyla baş etme stratejilerinin farklı dinamiklerini sosyolojik, psikolojik, kültürel, siyasal, ekonomik olarak ele alarak karşılaştırmalara dayalı analizlerle bilimsel bilginin üretilmesine aracılık etmek; bunları gençlik çalışanlarıyla paylaşmak, gençlik çalışanlarının; gençlik psikolojisi, majör depresyon belirtileri, anksiyete ve duygu durum bozuklukları gibi ruhsal bozukluklar hakkında bilinçlendirmek psikolojik eğitim verilmesini sağlamak ve bu alanda karar alıcıların politikalar geliştirmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu analizin uluslararası boyut kazanması için proje ortağımızın bilgi birikimi ve tecrübelerinden istifade edebilmek için Fransa’daki gençlik çalışanları da programa dahil edilmiştir. Bu yaklaşımla Avrupa’daki iyi uygulama örneklerinden istifade edilecektir. 

Ayrıca proje ile Türkiye’nin farklı illerinde özellikle coğrafi bariyerlerin olduğu bölgelerde gençlik çalışmaları yürüten gençlik çalışanlarına ulaşılacaktır. Bunun yanı sıra Fransa’dan gelecek on gençlik çalışanı ülkemizde misafir edilerek kültürlerarası iletişim, hoşgörü ve çeşitlilik konularında etkileşim içinde olunacaktır. 

Proje süresi on iki aydır. Proje açıktır.