Hayat Vakfı » Projeler » Nesillerin Hayat Buluşması-2

Nesillerin Hayat Buluşması-2

Nesillerin Hayat Buluşması Projesi-2

Giderek dayatılmış iletişim mecralarının etkisinde gerçeklikten kopan algı ve bilinç dünyamızı yeniden gerçekle buluşturmak amacıyla düzenlenen proje İstanbul’da gerçekleştirilecek eğitimler sonrasında proje gönüllüsü gençlerin Adıyaman, Konya, Bursa ve Kütahya illerindeki köy okullarında gerçekleştirecekleri etkinlikler olarak tasarlanmıştır.

Proje eğitim konuları:

  • Proje Tanıtımı ve Gönüllülük Eğitimi;
  • Dezavantajlı Gruplarla Çalışma Eğitimi;
  • Çocuklara Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi Kazandırma ve Çocukların Üretime Teşvik Edilmesi;
  • Sanat Aktiviteleri ve Oyunların Çocuklar Üzerinde Etkisi;
  • Akran Zorbalığına Önleme de Yeni Teknikler.

Proje süresi oniki aydır. Proje açıktır.