Hayat Vakfı » Projeler » Küresel Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik

Küresel Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik

Küresel Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik Projesi

Proje kapsamında sağlık bilimleri, yazılım ve biyoteknoloji mühendisliği alanlarında öğrenim gören veya bu alana ilgi duyan gençleri bir araya getirecektir.

 Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır:

  1. Eğitimler: Dört farklı başlıkta verilecek eğitimlere katılacak gençlerin öğrenim gördükleri bölümlerdeki bilgi düzeylerini ön görerek katılımcı sayılarını düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin Türkiye’deki farklı gençlere de ulaşması amacıyla zoom programı üzerinden verilmesi planlanmıştır. Bunun için gerekli dijital araçlar temin edilecek ve proje ekibiyle uygulanacaktır. 
  2. Tecrübe paylaşımı: Sağlık alanında inovatif ilham verici tecrübe paylaşımlarının yapılabilmesi amacıyla üç söyleşi düzenlenecektir. Tecrübe paylaşımı yapacak kişilerin uygunluğuna göre zoom ve/veya yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. 
  3. Çalıştay: Gençlerin aktif vatandaşlık ve inisiyatif duygularını harekete geçirmek amacıyla beş gün süreyle çalıştay düzenlenecektir. Gençlerin liderlik, girişimcilik ve sosyal girişimcilik yönüyle de sürece bakmaları sağlanacak yönlendirmeler yapılacaktır. Tıbbi mobil uygulamalar, sağlıkta teknoloji, robotik tıp, teletıp, biyolojik korsanlık, sanal gerçeklik-yapay zeka, sanal sağlık yardımı, nesnelerin interneti, sağlıkta etik alanlarında girişimci ve yenilik odaklı çalışmalara gençlerinde kafa yormalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
  4. Raporlama, Sertifika ve Analiz: Eurodesk tanıtımı, Avrupa fırsatları hakkında bilgilendirme, Youhtpass ilkeleri eğitimi ve sertifika verilmesi ve Europass Özgeçmiş Hazırlama eğitimi verilecektir.

Proje öncesinde sağlık alanındaki inovasyon ve girişimcilik bilgi düzeylerinin ölçülebilmesi adına ön test/son test uygulanacaktır. Böylece veri elde edilerek değişen dönüşüm çıktı olarak gösterilebilecektir. Proje faaliyetleri katılımcı listeleri, video kayıtları, memnuniyet anketleri ve saha araştırması kayıtları da projenin etkisini ölçülebilir kılacaktır. Her bir eğitim ve faaliyet sonrasında oturum değerlendirmesi yapılması adına değerlendirme formu katılımcılarla paylaşılacaktır. Projenin sonuçları karar alıcılarla paylaşılacaktır. Gençlerin politika oluşturması adına çalıştayda kararlar alınacak ve yasal otoriteleri dahil ederek sunumlar yapılacaktır. Böylece sağlık alanındaki sosyal girişim, girişim ve inovasyon kavramlarının bilinirliği artırılacaktır. Bu alana ilgili olan gençler bir araya getirilecek ve çeşitli faaliyetler ve danışmanlık desteği ile toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmaları konusunda yol gösterici olunacaktır.

Proje sonunda katılımcı 50 gencin geliştirdiği bir iş fikrinin olması hedeflenmektedir. Mühendislik alanında özellikle yazılım ve biyoteknoloji alanında öğrenim gören gençler için sağlık alanındaki temel bilgi düzeylerinde artış sağlanacaktır.