Hayat Vakfı » Etkinlik Takvimi » Üreme Etiği Atölyesi-Tanışma Toplantısı

Üreme Etiği Atölyesi-Tanışma Toplantısı

17 Mayıs 2023    
11:00
Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi
Hasekisultan Mah, Topçu Emin Bey Çk, 4, Fatih, İstanbul, 34674

LİSANSÜSTÜ-AKADEMİK ‘ÜREME ETİĞİ’ ATÖLYESİ

 İnsan üremesinin en azından bir aşamasını beden dışına taşıyan ilk gelişme olan ‘tüp bebek’ uygulaması ‘üreme devrimi’ diye de anılan yeni bir dönemin başlangıcını oluşturdu. Bugün 45 yaşında olup halen yaşayan Louise Joy Brown, bu yöntemle (in vitro fertilizasyon) dünyaya gelen sekiz milyon kişiden ilkidir.

Günümüzde taşıyıcı annelik ile biyolojik anneliğin dönüşümüne şahitlik ederken, yapay rahim ile anneliğin biyolojiden arındırılmasının imkanları üzerine konuşulmaktadır. Gamet bankaları ve embriyo bağışı soy bağının dejenerasyonuna zemin oluştururken; yeni üreme teknolojileri ise ebeveynlik kavramının tanımını muğlaklaştırmaktadır. Somatik hücrelerden elde edilebilecek gamet hücreleri ile bir babaya ihtiyaç duymadan doğabilecek ‘tek ebeveynli çocuklar’ ve mitokondri değiştirme terapisinin dünya nüfusuna armağanı olan ‘üç ebeveynli çocuklar’ üreme devriminin öncüleri gibi görünmektedir. Üreme devrimi ise üreme etiği hakkındaki düşüncelerimizin yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir.

Lisansüstü-Akademik Üreme Etiği Atölyesi’nde üremeye ilişkin konuları farklı disiplinlerde ele alan lisansüstü araştırmacılarla ortak bir çalışma grubu oluşturulması ve her ayın üçüncü Çarşamba günü bir araya gelinerek akademik işbirliği sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. Tanışma toplantısı dahil 12 oturumdan oluşacak bu çalışma Dr Öğr Üyesi Maide Barış moderatörlüğünde gerçekleştirlecek ve konu altlık dersleriyle bütünleştirilerek sırasıyla aşağıdaki başlıklarla ele alınacaktır:

 1. Üreme Etiği Atölyesi: Tanışma Toplantısı;
 2. Erkeklerde Üreme Sağlığı; Anatomi, Fizyoloji ve Fizyopatoloji;
 3. Kadınlarda Üreme Sağlığı; Anatomi, Fizyoloji ve Fizyopatoloji;
 4. İslam’da Nesep Anlayışı ve Fıkhı;
 5. Modern Hukuk Sistemlerinde Üreme;
 6. Üreme Etiği: Embriyoya ahlaken ne borçluyuz?
 7. Üreme Etiği: Yeni Üreme Teknikleri;
 8. Üreme Etiği: Yapay Rahim;
 9. Üreme Etiği: Taşıyıcı Annelik;
 10. Üreme Etiği: Kürtajlar;
 11. Üreme Etiği Atölyesi: Genel Değerlendirme;
 12. Üreme Sağlığı Atölyesi: Sonuç Raporu Tartışması. 

Katılımcıların, tüm oturumlarına katılmaları beklenmektedir. Başvuru için lütfen TIKLAyınız.