Hayat Vakfı » Kozalar » Kadın Kozası » Genel Merkez Kadın Kozası

Genel Merkez Kadın Kozası

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Kadın Kozası vakfın temel amaçlarına ve bu amaçlar temelinde sürdürülen çalışmalara destek vermenin yanında sağlık, sosyal hizmet ve kadın ile ilgili meseleleri kapsamlı bir yaklaşımla ele almak, bu çerçevede eğitim faaliyetlerinde bulunmak, vakfın kadın üye, mensup ve gönüllüleri arasında etkinlikler yoluyla dayanışım sağlamak, ülkemizde ve dünyada aile, kadın ve çocuk temalı yaklaşımlara vakıf adına oluşum, katılım ve izlem sağlamak, yapılacak sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalarla uygulanabilir, sürdürülebilir ve denetlenebilir sağlık ve sosyal hizmet stratejileri, politikaları ve uygulamaları ortaya koymak ve bu tür faaliyetleri desteklemek amacıyla ve şube temelinde teşkilatlanmak üzere Vakıf Mütevelli Heyeti’nce onaylanmış yönetmelikle kurulmuştur.

Koza Yürütme Kurulları Vakfın genel amaçları ve ilgili Yönetmelik doğrultusunda:

  • Eğitim faaliyetlerini tasarlar, yürütür, destekler, ve bu amaçla ders, kurs, seminer ve benzeri programları düzenler,
  • Ülke ya da dünya ölçekli kongre, sempozyum, forum, çalıştay ve benzeri sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel toplantıları düzenler, destekler ya da katkıda bulunur, 
  • Vakfın üye, mensup ve gönüllüleri arasında tanışım, bilişim ve dayanışım amaçlı etkinlikler düzenler,
  • Yurt içi ve yurt dışından benzer amaçlı kurum, kuruluş ve benzeri organizasyonlarla işbirliği yapar, ortak çalışmalar yürütür.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Genel Merkez Kadın Kozası kendi faaliyetlerini sürdürmenin yanında şubelerde kurulan kadın kozalarının da koordinasyonuyla görevlidir.