Hayat Vakfı » Şubeler » HSV Denizli Şubesi

HSV Denizli Şubesi

Babadağ’ın kuzey yamaçları eteklerinde, Büyük Menderes’in kolu olan Aksu çayına kavuşan derelerle hafifçe yarılmış bir plato üzerinde yer alan Denizli yeni bir kenttir. Asıl kent buradan yaklaşık altı kilometre kadar kuzeydeki Laodikeia adlı yerdeydi. Selçuklular ve Bizanslılar arasındaki savaşlar sonucu yıkıma uğrayan ve özellikle suyolları bozulan bu şehir zamanla terk edilmeye başlanmış ve yerleşme onbirinci yüzyıldan başlayarak bol su kaynaklarının bulunduğu bugünkü Denizli’ye doğru kaymıştır. Ege Bölgesi’nde yer alır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Yüzölçümü 12.134 kilometrekare olup rakım 209 metredir.

Halen ilimizde tek üniversite bulunmakta olup bu üniversitede bir Tıp Fakültesi, bir Diş Hekimliği Fakültesi, tek bölüm olan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi ve sekiz bölümü olan bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcuttur.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Denizli Şubesi 12.Mart.2016 tarihinde Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile kurulmuştur.