Hayat Vakfı » Yayınlar » Süreli Yayınlar » Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi

Anadolu Kliniği, 1933 yılında yayın hayatına giren ve tıp alanına önemli katkılar sağlamış bir dergidir. Anadolu’nun devlet ve üniversite hastanelerinden uzman ve akademisyenlerin yazıları ile değerli bir arşiv niteliğindedir. Ülkemizde görülen hastalıklar ile ilgili ilk vakaların kaydedildiği yazılar ve makaleler o günün imkanlarını da anladığımız günümüz akademisyenleri için değerli metinlerdir.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı olarak Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi’ni Ocak 2016’dan itibaren geçmişten alıp geleceğe taşırken gayemiz bu tarihsel değeri tıp dünyasına kazandırmak, değerli arşivle ilgili farkındalık oluşturmak ve günümüz akademisyenlerine Anadolu temelli yeni bir fırsat ve vasat sunmaktır.

Dergi halen aşağıdaki dizinlerde değerlendirilmektedir:

 • TR Dizin (TR Index)
 • Turkiye Citation Index
 • Google Scholar
 • The Index Copernicus International World of Journals
 • EBSCO
 • TürkMedline Pleksus
 • SCILIT
 • Scientific World Index
 • AcademicKeys
 • ResearchBib
 • J-Gate
 • ScopeMed
 • OAJI
 • MIAR