Hayat Vakfı » Yayınlar » Süreli Yayınlar » HayatSağlık Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi

HayatSağlık Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi

Bilimsel ve sosyokültürel boyutları iç içe geçmiş çok yönlü bir alan olan sağlığı disiplinlerarası yaklaşımla ele almak, düşünce dünyamızın zenginleşmesine, sağlık ve hastalık için daha net bir kavrayış elde etmemize ve insanlara daha fazla yardımcı olmamıza katkı sağlayabilir. HayatSağlık dergisi, sağlığı hem temel ve uygulamalı bilimler, hem de felsefe, etik, hukuk, tarih, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, epidemiyoloji, ekonomi, politika ve eğitim açısından irdelenmesi amacıyla Mart.2010 tarihinde yayım hayatına merhaba dedi.

HayatSağlık dergisi ilk sayısından itibaren bir yandan alanındaki uzman kişilerin görüşlerine yer vermeye çalışırken diğer yandan sağlık alanındaki öğrencilerin katkılarıyla güncel sağlık haberleri ve makaleleri yayımlamaktadır.

Dergideki yazıların hazırlık sürecinde öğrenciler ve yayın kurulunun katılımıyla haftalık toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda öğrencilerin akademik yazım gelişimi için eğitim ve danışmanlık verilmekte, literatür tarama, makale sunumu, konu tartışması, yazı redaksiyonu gibi süreçler ele alınmaktadır. Böylelikle öğrencilerin akademik hayatlarında sağlıklı bir şekilde ilerleme kaydetmesi ve bilimsel yaklaşımı içselleştirmesi hedeflenmektedir.